Zgodnie z Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, w dniu 23.03.2019 odbędzie się sprawdzian praktyczny dla osób, które nieudokumentowały startu w zawodach w roku 2018, a chcą się ubiegać o przedłużenie licencji na rok 2019.

Koszt to 100 zł za każdą dyscyplinę (karabin, pistolet, strzelba)

Rejestracja na egzamin od godziny 12:30 do 13:00, egzamin od 13:00.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI