W związku z zaistniałą sytuacją informujemy zawodników o konieczności nieprzerwanego opłacania składek członkowskich za kolejne miesiące. Powyższa sytuacja wynika z zapisów Statutu  Stowarzyszenia, oraz konieczności pokrycia kosztów całorocznego ubezpieczenia zawodników. Jedyną zmianą jest tymczasowe zrównanie składki dla uczniów szkół współpracujących z Klubem do 35 zł, z uwagi na niekorzystanie z przejazdów autokarem na treningi.

56593616_2231241040293593_1173796587558666240_n