Akademickie Mistrzostwa Polski

azs logo

I. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski na rok 2019.

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

AZS UKW Bydgoszcz

CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki, ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz,


III.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

12-14.04.2019,  ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz

IV. PROGRAM ZAWODÓW

Program zawodów
12.04.19 – piątek
Przyjazd ekip
13.04.2019 – sobota
8:00-16:05 Kontrola techniczna broni i wyposażenia
50 15:00 15:15-16:05 Kdw 60 l kobiety
15:00 15:15-16:05 Kdw 60l mężczyźni
09:00 9:15-10:45 Pdw 60 mężczyźni
25 14:00 Psz 2×30 mężczyźni
10 08:45 9:00-10:15 Kpn 60 -mężczyźni
10:45 11:00-12:15 Kpn 60 – kobiety
12:45 13:00-14:15 Ppn 60 – kobiety
14.04.19 – niedziela
8:00-14:00 Kontrola techniczna broni i wyposażenia
50 09:00 9:15-12:00 Kdw 3×40 M / Kdw 3×40 K
25 09:00 Psp 30+30 kobiety
10 09:00 9:15-10:30 Ppn 60 – mężczyźni

 

V.UCZESTNICTWO

  1. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek oraz dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener).
  2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej kompletu dokumentów zgodnie z pkt. III.3.3. Regulaminu Ogólnego AMP oraz obowiązkowo przedstawienie Komisji Sędziowskiej indywidualnych badań lekarskich każdego zawodnika wykonanych przez specjalistę medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz ważnej licencji PZSS; dla studentów strzelających wyłącznie konkurencje pneumatyczne wymagana tylko “Licencja PZSS do strzelań pneumatycznych”.

 VI. KLASYFIKACJA

  1. W Mistrzostwach są prowadzone następujące klasyfikacje:

– indywidualna w poszczególnych konkurencjach,

– drużynowa.

  1. W każdej konkurencji indywidualnej punktuje pierwszych 8. zawodników/czek. Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje – 9 pkt., za II miejsce – 7 pkt., za III miejsce – 6 pkt., itd. 3. Do punktacji drużynowej zostanie zaliczone 5 najlepszych wyników danej uczelni. 4. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc następnie drugich, itd. w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji. 5. Zespół jest klasyfikowany w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zostanie sklasyfikowanych minimum 2 zawodników/czki z danej uczelni.


VII. ZGŁOSZENIA

Poza zgłoszeniem przez portal na stronie ampy.pl, konieczne jest przesłanie do 29.03.2019 szczegółowych zgłoszeń, na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM na adres [email protected]

 

VIII. SPRAWY RÓŻNE

  1. Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na tarczach elektronicznych SIUS.
  2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnej broni, sprzętu i amunicji.
  3. Zawody przeprowadzane są zgodnie z regulaminami PZSS i ISSF.

 

 

https://www.ampy.pl/dyscypliny/strzelectwo

https://www.ampy.pl/files/docs1819/komunikaty/1819_strzelectwo_k1.pdf