Informator dla członków stowarzyszenia

Informator dla członków stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się informatorem na rok 2019. Znajdą tam Państwo terminy Zawodów Klubowych, informacje o wysokości opłat i składek, możliwościach przedłużenia licencji itp.

INFORMATOR 2019