Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia CWZS „Zawisza” Klub Strzelecki z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ww. Stowarzyszenia w dniu 07 kwietnia 2015r., o godzinie 16.30, w Bydgoszczy na obiekcie Strzelnicy Sportowej „Zawisza” oraz w drugim terminie, w przypadku braku wymaganego kworum o godzinie 17.00, w tym samym miejscu.

  Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

  Statut CWZS „ZAWISZA” Klub Strzelecki (Propozycja)