Godziny funkcjonowania strzelnicy

Plan na lipiec

11-15.07.2022 – treningi dzieci i młodzieży 9:00-12:00
11-12. – treningi grupy powszechnej 9:00-17:00
14.07. – treningi grupy powszechnej 9:00-18:00
15.07. – treningi grupy powszechnej 9:00-14:00