Zawody Klubowe 07.10.2020

Drodzy Klubowicze,

na chwile obecną nie odwołujemy najbliższych zawodów. Przebiegać będą one jedynie w formule dostosowanej do obecnie panującej pandemii.

  • Na strzelnicy będą mogły przebywać tylko osoby, które strzelają w danej zmianie,
  • Rejestracja zawodników odbywać się będzie „przez okienko” 🙂 żeby nie tworzyć tłoku w sekretariacie,
  • Po zakończonym strzelaniu należy bezzwłocznie opuścić strzelnicę, wyniki zawodów opublikowane zostaną po zakończeniu zawodów na stronie internetowej klubu.
  • Po każdej zmianie konieczne będzie opuszczenie strzelnicy, aby mogła być przeprowadzona dezynfekcja. Osoby, które zapisały się na strzelanie w następnej zmianie będą mogły pozostawić sprzęt na swoim stanowisku.
  • Ze względów higieniczno-sanitarnych nie będzie cateringu.