Zarząd

 

PREZES Adam Graduszewski
WICEPREZES Rafał Zawal
SEKRETARZ Grzegorz Śledziński
SKARBNIK Jakub Werys
CZŁONEK Piotr Wycech
CZŁONEK Jarosław Jażdżewski
 CZŁONEK Michał Anaszewicz