Zarząd

 

PREZES Adam Graduszewski
WICEPREZES Rafał Zawal
SEKRETARZ Grzegorz Śledziński
SKARBNIK Rafał Łukaszyk
CZŁONEK Piotr Wycech
CZŁONEK Jakub Werys

 

Kierownik klubu – Anna Trybuchowicz-Anaszewicz