Wznowienie działalności

Od dnia 25.05.2020r. nastąpi w ograniczonym zakresie wznowienie działalność strzelnicy dla dzieci i młodzieży.

Prosimy o opłacanie składek członkowskich przelewem na konto klubowe oraz o okazanie potwierdzenia przelewu podczas pobierania sprzętu treningowego.

 

Regulamin korzystania ze strzelnicy sportowej:

  1. Zajęcia sportowe mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach
    9.00-17.00 z zachowaniem minimum 15-minutowych przerw pomiędzy poszczególnymi grupami (do piątku zostaną ustalone bloki treningowe).

  2. Obowiązuje konieczność zasłaniania twarzy do momentu dotarcia do obiektu sportowego oraz po jego opuszczeniu. Podczas treningu na obiekcie zasada ta nie obowiązuje.

  3. Z użytku wyłączone są szatnie i węzły sanitarne (po za toaletą).

  4. Osoby korzystające z obiektu oraz sprzętu sportowego zobowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

  5. Obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie opiekunów osób trenujących.

  6. Zabrania się gromadzenia na parkingach usytuowanych  na terenie obiektu lub przy obiekcie.

  7. Po skończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić obiekt sportowy.

 

W przyszłym tygodniu podana zostanie informacja o możliwości korzystania ze strzelnicy dla Grupy Powszechnej oraz osób nie będących członkami klubu.

20190401_142616_3