SKŁADKI

Zgodnie ze Statutem CWZS „ZAWISZA”- Klub Strzelecki przypominamy o obowiązku opłacenia
składki członkowskiej do 30 czerwca bieżącego roku.

Prosimy o wpłacanie składki w kwocie 250 zł na konto Klubu:
34 1500 1360 1213 6007 4493 0000

ważne