Licencje zawodnicze

Informujemy, że wnioski za licencje zawodnicze na 2022 należy składać za pośrednictwem Portalu https://portal.pzss.org.pl/

Jednocześnie każdy zawodnik ubiegający się o przedłużenie licencji zawodniczej zobowiązany jest do złożenia u kierownika klubu wersji papierowej wniosku ( można też przesłać wypełniony wniosek skanem wraz z potwierdzeniem opłaty), w którym potwierdza swoje starty w zawodach Wniosek o przedluzenie licencji zawodniczej.
Wniosek należy składać wraz z wydrukowanym potwierdzeniem opłaty z licencję.
Klub potwierdza przedłużenie licencji zawodnikom, którzy mają opłacone składki członkowskie.

Składanie wniosków będzie możliwe od dnia 1 listopada.

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają na konto Klubu:
Santander 89 1090 2590 0000 0001 3760 7154
(UWAGA! Konto jest inne niż do składek członkowskich)

Klub dokonuje zbiorczego przelewu za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dotpay.
Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.

INFORMACJE O PORTALU PZSS