Zmiana wysokości składek członkowskich

W dniu 21 listopada 2022 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia CWZS „ZAWISZA”- Klub Strzelecki przyjęło uchwałę o zmianie wysokości składek członkowskich dla zawodników oraz członków Stowarzyszenia. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.