Utrudnienia

W dniach 17, 20 i 23 czerwca 2017 roku Bydgoski Stadion Zawiszy stanie się areną zmagań piłkarzy rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21. W związku z tym w dni meczowe ulegnie zmianie obowiązująca organizacja ruchu na ulicy Gdańskiej, Modrzewiowej, Rekreacyjnej i Zamczysko.


Ze względów bezpieczeństwa na ulicach Gdańskiej, Modrzewiowej,  Rekreacyjnej i Zamczysko zostaną utworzone strefy ograniczonej dostępności. Najbardziej restrykcyjną ze stref będzie strefa stadionowa (droga dojazdowa do parkingów przystadionowych i tereny kompleksu sportowego Zawisza) i wzdłuż stadionu (ul. Gdańska od ul. Czerkaskiej do ul. Modrzewiowej). W obie strefy będą mogły wjechać wyłącznie służby miejskie (Policja, Straż Miejska, itp.) oraz pojazdy posiadające odpowiednie uprawnienia. Natomiast ul. Modrzewiową (od ul. Sułkowskiego do ul. Gdańskiej) i ul. Gdańską (od ul. Modrzewiowej do ul. Jeździeckiej) będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy komunikacji publicznej, służb miejskich
i kibice dojeżdżający do wyznaczonych parkingów obsługujących mecze UEFA EURO U21.

Na czas obowiązywania czasowej organizacji ruchu ul. Gdańska (od ul. Modrzewiowej do ul. Jeździeckiej) i ul. Zamczysko (od ul. Gdańskiej do ul. Armii Krajowej) staną się jednokierunkowe dla kibiców, natomiast pojazdy służb miejskich (Policja, Straż Miejska, itp.) i komunikacji publicznej będą mogły poruszać się w obu kierunkach. Jeden kierunek ruchu na ul. Gdańskiej będzie umożliwiał przejazd uprawnionym pojazdom w kierunku Osielska, natomiast ul. Zamczysko w stronę ul. Armii Krajowej. Ulicą w pełni jednokierunkową stanie się natomiast ul. Rekreacyjna (od krzyżówki z drogami leśnymi za istniejącymi parkingami przy Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku do krzyżówki z drogami leśnymi w Rynkowie).

Parkingi dla kibiców wyznaczono przy ul. Gdańskiej przy siedzibie Muzeum Wodociągów (parking istniejący o nawierzchni twardej, oznaczenie PA), przy siedzibie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (parkingi istniejące o nawierzchni twardej, oznaczenie PD), na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego (parkingi istniejące o nawierzchni twardej, oznaczenie PE, PF) i ul. Rekreacyjnej (parkingi istniejące o nawierzchni twardej, oznaczenie PB1-PB3). Po zachodniej stronie ul. Gdańskiej (od ul. Rekreacyjnej do ul. Sądeckiej), w pasie zieleni, zostaną wyznaczone dodatkowe parkingi tymczasowe (oznaczenie PC1-PC3) na czas trwania mistrzostw. Czas dojścia z przygotowanych parkingów PA-PC w rejony stadionu oscyluje w granicach od 6 – 18 minut (dystans do pokonania od 0,5 km do 1,5 km). Natomiast transfer z parkingów PD i PE, F na stadion będzie możliwy z wykorzystaniem specjalnej, bezpłatnej linii autobusowej w rejon skrzyżowania ulic Gdańska – Rekreacyjna lub Modrzewiowa – Jodłowa, a następnie pieszo ok. 6 min. (dystans do pokonania ok. 0,5 km). Na terenie BCTW parkingi PE i PF będą umożliwiały parkowanie zarówno pojazdom osobowym jak i autokarom. Pozostałe z wymienionych parkingów przeznaczone są do obsługi wyłącznie pojazdów osobowych.

Z uwagi na powyższe mieszkańcy gmin zlokalizowanych po północnej stronie Bydgoszczy dojeżdżający do pracy, szkoły itp. oraz bydgoszczanie dojeżdżający na działki rekreacyjne zlokalizowane na terenach sąsiednich gmin w dniach 17 i 20.06.2017 roku w godz. 14.00-23.00 i dniu 20.06.2017 roku w godz. 17.00-01.00 powinni korzystać w dojeździe do centrum z ul. Armii Krajowej i ul. Wyszyńskiego. Wyjazd z miasta w kierunku północnym należy zaplanować z wykorzystaniem w/w ulic, pomijając ul. Gdańską i ul. Modrzewiową. Wszelkie próby przejazdu wymienionymi ulicami o ograniczonej dostępności osób postronnych będą przyczyniały się do powstawania niepotrzebnych zatorów i wydłużenia trasy dojazdu do celu z uwagi na kierowanie lub też zawracanie nieuprawnionych kierowców w stronę ul. Armii Krajowej, ul. Wyszyńskiego czy też ul. Sułkowskiego.

Ze względów bezpieczeństwa w dniach 17 i 20.06.2017 roku w godz. 14.00-23.00 i dniu 20.06.2017 roku w godz. 17.00-01.00 będzie obowiązywała strefa ograniczonej dostępności dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, która od północy będzie ograniczona ul. Jeździecką, od wschodu ul.  Armii Krajowej i ul. Wyszyńskiego, od południa ul. Kamienną i ul. Artyleryjską, zaś od zachodu ul. Zaświat. Podczas prób naruszenia w/w strefy należy spodziewać się stanowczych reakcji służb porządkowych.

Z uwagi na możliwość tworzenia się korków na trasach dojazdowych do parkingów stadionowych będących skutkiem niezbędnej kontroli uprawnionych do wjazdu w strefy ograniczonej dostępności zalecamy wszystkim kibicom, którzy mają taką możliwość do korzystania w dni meczowe w drodze na stadion ze środków komunikacji publicznej tramwajowej (dowóz pasażerów bezpośrednio pod stadion) lub autobusowej (dowożącej pasażerów na przystanki w odległości nie przekraczającej 0,5 km od stadionu).

W związku z odbywającymi się na Stadionie Zawiszy UEFA EURO U-21 w dniach 17, 20 i 23.06 br. zostaną zaplanowane wzmocnienia komunikacji miejskiej.

Wzmocnienia obejmą  linie tramwajowe nr 1, 2 i 10 oraz autobusowe nr 52, 57, 68, 34N i 35N. Uruchomiona zostanie również linia specjalna w relacji Dworzec Leśne –Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze. Przypominamy, że w dni meczowe można podróżować komunikacją miejską bezpłatnie na podstawie zakupionego biletu na mecz.