MMM

Formularz zgłoszeniowy MMM

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Data 14-16.09.2018, Bydgoszcz

Regulamin  zawodów

 

  1. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie Mistrza Makroregiony na rok 2018 w kategorii młodzików


  1. ORGANIZATOR ZAWODÓW

CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki, ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz, www.strzelectwozawisza.pl, Anna Trybuchowicz-Anaszewicz, 796-795-899, [email protected]


3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW            

14-16.09.2018, ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz


  1. PROGRAM ZAWODÓW
Piątek 14.09.18
Pawilon Konkurencja
50 15:45 16:00-16:35 Ksp 40 l – młodzików i młodziczek
17:00 17:15-17:50 Ksp 40 l – młodzików i młodziczek
18:15 18:30-19:05 Ksp 40 l – młodzików i młodziczek
25 14:30 Psp – młodzików-wg odrębnego planu
10 08:30 8:40-9:20 MIX-Ppn
09:40 9:50-10:30 MIX-Ppn
10:50 11:00-11:50 MIX-Kpn
12:05 12:15-13:05 MIX-Kpn
16:00 Trening Trap , skeet
Sobota 15.09.18
25 09:00 Psz 2×30 – młodzików
10 09:00 9:15-10:05 Ppn 40 – młodziczek
10:30 10:45-11:35 Ppn 40 – młodziczek
12:00 12:15-13:05 Kpn 40 – młodziczek i młodzików
09:00 9:00-16:00 Trap 75, Skeet 75
Niedziela 16.09.2018
10 13:30 13:45-14:35 Kpn 40 – młodziczek i młodzików
15:00 15:15-16:05 Kpn 40 – młodziczek i młodzików
09:00 9:15-10:05 Ppn 40 – młodzików
10:30 10:45-11:35 Ppn 40 – młodzików
25 09:00 Psp 30+30 – młodziczek
50 09:00 9:15-11:00 Ksp 3×20 – młodzików i młodziczek
11:30 11:45-13:30 Ksp 3×20 – młodzików i młodziczek

  1. UCZESTNICTWO

posiadający licencję zawodniczą PZSS, młodzicy

  1. KLASYFIKACJA

Indywidualna


  1. NAGRODY

za miejsca 1-6 – dyplomy, za miejsca 1-3 – medale,


  1. ZGŁOSZENIA

termin zgłoszeń do 05.09., [email protected],  zgłoszenia imienne na drukach organizatora Formularz zgłoszeniowy MMM

 


  1. KOSZTY UCZESTNICTWA

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty startowej w konkurencjach, w których nie są przyznawane punkty do Systemu Sportu Młodzieżowego , koszty noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy


  1. SPRAWY RÓŻNE

Rezerwacji miejsc noclegowych dokonują uczestnicy, organizator rekomenduje nocleg w hotelu ZAWISZA**