Kalendarz zawodów 2022

Zawody klubowe w tym sezonie będą rozgrywane w następujących konkurencjach:

– pistolet sportowy (boczny zapłon,);
– karabin pneumatyczny
– pistolet sportowy (centralny zapłon),
– pistolet pneumatyczny
– karabin dowolny leżąc (boczny zapłon)
– karabin dowolny leżąc z podpórką (boczny zapłon)

TERMINY ZAWODÓW – karabin i pistolet

 • 19.03.2022 – sobota – zapisy od 11:30
 • 23.04.2022 – sobota – zapisy od 12:30
 • 28.05.2022 – sobota – zapisy od 12:30
 • 25.06.2022 – sobota – zapisy od 12:00
 • 10.09.2022 – sobota – zapisy od 12:00
 • 09.10.2022 – niedziela – zapisy od 08:30
 • 20.11.2022 – niedziela – zapisy od 08:30
 • 04.12.2022 – niedziela – zapisy od 08:30

Zgłoszenie na zawody 

Przypominamy o konieczności opłacenia składki członkowskiej na 2022r. Podczas zawodów będzie możliwość zapłacenia gotówką.

Prosimy nie dopisywać kolejnych numerów i zapisywać się na godziny, w których są jeszcze wolne miejsca

Po zakończeniu zawodów będzie sporządzany komunikat z zawodów (zgodnie z przepisami PZSS) wedle którego tylko startujący i sklasyfikowani zawodnicy będą posiadali zaliczone starty na poczet przyszłej licencji na kolejny rok. Dla osób strzelających konkurencję Karabin dowolny leżąc z podpórki stworzona będzie osobna klasyfikacja.

Regulamin zawodów klubowych:

 • opłata startowa wynosi: 40 zł za pierwszą konkurencję oraz 30 zł za każdą następną,
 • w każdej konkurencji prowadzony jest całoroczny  ranking, do wyglądu na stronie http://strzelectwozawisza.pl/ranking-zawodnik-roku/
 • nagrody będą wręczane za zajęcie miejsc I-III w całorocznym rankingu. Zawodnicy, którzy w rankingu zajmą miejsca na podium otrzymają vouchery do sklepu WOJSKI i MONTOWSKI, ul. Koronowska 30, Żołędowo k. Bydgoszczy. Maksymalna wartość nagrody to 1000 zł, wysokość uzależniona będzie od ilości startujących w danej konkurencji.

 

Przypominamy, że zwycięzcy rankingu Grupy Powszechnej za rok 2020 i 2021 zostaną nagrodzeni podczas zawodów klubowych 19.03.2022.

Terminy zawodów – strzelba

 • 17.03.2022 – czwartek – zapisy na strzelnicy od 14.30, 
 • 22.04.2022 – piątek- zapisy na strzelnicy od 14.00,
 • 03.08.2022 – środa – zapisy na strzelnicy od 13:00, zgłoszenie udziału do 01.08.2022r.
 • 31.08.2022 – środa – zapisy na strzelnicy od 13:00, zgłoszenie udziału do 29.08.2022r.
 • 30.09.2022 – piątek- zapisy na strzelnicy od 13:00, zgłoszenie udziału do 28.09.2022
 • 26.10.2022- środa– zapisy na strzelnicy od 13:00, zgłoszenie udziału do 24.10.2022

Ze względu na sytuację geopolityczną klub jest zobowiązany do podania służbie dyżurnej obsługującej wjazd na strzelnicę DOKŁADNEJ LISTY UCZESTNIKÓW ZAWODÓW. Osoby nie znajdujące się na liście nie zostaną wpuszczone na obiekt. W związku z tym prosimy o zgłoszenie chęci udziału w zawodach mailowo na adres [email protected]

Strzelamy 2 konkurencje: Skeet 25 oraz Trap 25 – proste rzutki

Cena wpisowe – 40 zł -1 konkurencja

 1. Każdy zawodnik rejestruje się w biurze zawodów oraz z opłaconym biletem przychodzi na stand strzelecki. Prawo startu ma każdy zawodnik posiadający licencję strzelecką na dany rok oraz uregulowaną składkę klubową (dotyczy zawodników CWZS Zawisza Klub Strzelecki), legitymację PZŁ lub Junior PZŁ.
 2. Podczas konkurencji Skeet 25 można strzelać tylko 1 strzałem do rzutka, w konkurencji Trap 25 dopuszczone są 2 strzały do jednego rzutka.
 3. Każdy z zawodników może wykupić dowolną liczbę serii na każdą konkurencję.
 4. Do protokołu wpisywana jest najwyższa seria strzelona przez zawodnika danego dnia.
 5. Zwycięzcą jest osoba, z najwyższą sumą punktów z wszystkich zawodów.
 6. W przypadku identycznych wyników decyduje lepiej strzelona ostatnia seria. Gdy wynik nadal jest nie rozstrzygnięty kolejna decyduje kolejna seria liczona od końca.
 7. Zwycięzcy w konkurencjach Trap 25 oraz Skeet 25 zostaną udekorowani na Gali zakończenia sezonu organizowaną przez CWZS Zawisza Klub Strzelecki.
 8. Terminy zawodów oraz wyniki są publikowane na oficjalnej stronie CWZS Zawisza Klub Strzelecki.
 9. Terminy zawodów mogą ulec zmianie ze względu na ćwiczenia wojskowe lub inne przyczyny nie związane z winą organizatora. O terminach przesuniętych zawodów będziemy informować min. 5 dni przed zawodami.
 10. Terminy zawodów są również terminami egzaminów dla osób które nie odnotowały wymaganej liczby startów, aby ubiegać się o licencję zawodniczą PZSS.