I RPP

REZULTATY I RPP 2021

I Runda Pucharu Polski

W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu I Rundy Pucharu Polski jedynie dla zawodników będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, dzieci i młodzież ( do 23 r.ż.) uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.
Bardzo prosimy, aby na strzelnicy przebywały tylko osoby, które strzelają w danej zmianie lub rozgrzewają się przed startem w następnej zmianie i ich trenerzy. Po zakończonym strzelaniu prosimy o jak najszybsze opuszczenie obiektu. Zawody muszą zostać rozegrane bez udziału publiczności. Prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust i nosa maseczką.

Prośmy aby każdy uczestnik wypełnił oświadczenie o stanie zdrowia.

Poniżej publikujemy uaktualniony program zawodów oraz listę zawodników dopuszczonych do zawodów.
Prosimy o weryfikację i ewentualne uwagi.

Regulamin i program zawodów – aktualizacja 19.04.2021

Listy startowe

Oświadczenie o stanie zdrowia

Osoby dopuszczone do startu

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy wysyłać na adres [email protected]!