Historia Klubu

Sekcja strzelecka WKS „ZAWISZA” powstała w 1954r. przy OWKS. Założycielem sekcji był por. Stefan Masztak, który od 1955r. współpracując z ppor. Tadeuszem Pawlatą przeprowadzali werbunek „talentów” strzeleckich. Do sekcji wstępują pierwsi członkowie – zawodnicy : M.Włodarczyk, E.Bednarz, Ewa Urbaniak, S.Wróbel, P.Stępień, M.Hrydziewicz i Krystyna Hasse.

Funkcje trenerów w tym czasie sprawują : Stefan Masztak, Tadeusz Pawlata, Krystyna Hasse, od tej pory sekcja strzelecka zaczyna się liczyć na arenie krajowej a Stefan Masztak i Tadeusz Pawlata wpisali się na listę stałych reprezentantów Polski w broni długiej, by w latach późniejszych zbierać żniwo medalowe na największych imprezach w Polsce i świecie.

Praca trenerska nad „narybkiem” sekcji daje rezultaty, na łamach prasy pojawiają się nowe nazwiska strzelców „ZAWISZY” jak W. Malach, L.Pęcak, J.Nowicki, H.Górski, A.Perszko, P.Werbacz, E.Kowalewska, K.Pastwa, P. Karczewski i inni.

Na przestrzeni lat 1954-1966 strzelcy „ZAWISZY” ustanowili około 80 rekordów Polski. Na tablicach wszystkich strzelnic świata widniały nazwiska bydgoskich sportowców, którzy wynikami swoimi zapisali również piękne karty historii w Kronice Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Do nich należą : Stefan Masztak, Tadeusz Pawlata, J. Nowicki, H.Górski, R. Stachurski, E. Kowalewska, W. Ryczko, M. Orlik
Autorami wszystkich sukcesów naszej sekcji byli tacy działacze jak M.Hrydziewicz (trener) i prezes Bydgoskiego Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego – wieloletni działacz Tadeusz Karliński – „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.