3d render of coronavirus outbreak and influenza disease virus. medical concept

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania pojawiające się w związku z ogłoszeniem w całym kraju żółtej strefy, informujemy, że na obecną chwilę nie odwołujemy Mistrzostw Polski OPEN.
Prosimy wszystkich uczestników o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa ( także w dniu przyjazdu 09.10.2020):

  • zakrywanie nosa i ust podczas przebywania na obiekcie ( nie dotyczy czasu konkurencji)
  • dezynfekowanie dłoni oraz sprzętu przed zdaniem do depozytu
  • ograniczenie obecności na strzelnicy do niezbędnego minimum, osoby niestrzelające w danej lub następnej zmianie prosimy o przebywanie poza obiektem

Ponadto każdy uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Do biura zawodów prosimy przychodzić pojedynczo i nie tłoczyć się w sekretariacie. Rezultaty będą wywieszane na oknie sekretariatu, aby każdy mógł się zapoznać z nimi bez konieczności wchodzenia na strzelnicę.

 

Życząc zdrowia zapraszamy na Mistrzostwa Polski OPEN.