Zmiany w wysokości składek członkowskich

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia zatwierdziło następujące zmiany w wysokości składek członkowskich zawodników (nie dotyczy grupy powszechnej – tu zostaje kwota 250 zł/rok).

Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

 

Obraz