Zarząd

 

PREZES Adam Graduszewski
WICEPREZES Michał Anaszewicz
SEKRETARZ Katarzyna Straszewska
SKARBNIK Grzegorz Śledziński
CZŁONEK Piotr Wycech
CZŁONEK Rafał Zawal
CZŁONEK Jakub Werys
CZŁONEK Zbigniew Poliszuk