Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia

W dniu 21 listopada 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia CWZS „ZAWISZA”- Klub Strzelecki. Podczas zebrania dokonano wyboru władz klubu. W tym samym dniu ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna. Na najbliższe czterolecie następujące funkcje pełnić będą:

ZARZĄD:

  • Prezes- Adam Graduszewski
  • Wiceprezes- Grzegorz Śledziński
  • Sekretarz- Monika Kimmel
  • Skarbnik- Jakub Werys
  • Członek- Michał Anaszewicz
  • Członek- Piotr Wycech
  • Członek- Jacek Ziółkowski

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodniczący- Michał Lewczuk
  • Członek- Jacek Wójcis
  • Członek- Waldemar Adamczak