UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że podczas treningów obowiązują niżej wymienione zasady:

  • Podczas poruszania się po strzelnicy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Maseczki mogą być zdjęte na stanowisku strzeleckim.
  • Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt
    oraz stanowiska strzeleckie.
  • Broń zdawana do depozytu obowiązkowo musi zostać zdezynfekowana.
  • Treningi na wszystkich osiach obywają się na co drugim stanowisku (parzystym).

56593616_2231241040293593_1173796587558666240_n