MMP, MPJ, GP strzelba

Rezultaty – Grand Prix Juniorów
Rezultaty – Mistrzostwa Polski Juniorów
Rezultaty – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Formularz-zgloszeniowy-MMP, MPJ

Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Data 06-09.06.2019, Bydgoszcz

Regulamin  zawodów

  1. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie Mistrza Polski w kategorii juniorów i młodzieżowców


  1. ORGANIZATOR ZAWODÓW

CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki, ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz, www.strzelectwozawisza.pl,
Anna Trybuchowicz-Anaszewicz, 796-795-899, [email protected]


3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW            

06-09.06.2019, ul. Rynkowska 7, Bydgoszcz,


  1. PROGRAM ZAWODÓW
Czwartek 06.05.2019
10.00-13.00 MIX TRAP
14.00-18.00 Trening Trap – wszystkie kategorie
19.00 Odprawa techniczna
Piątek 26.04.2019
8.00 Trap 75/125 – wszystkie kategorie
14.00 – 17.45 Trening SKEET wszystkie kategorie
Sobota 27.04.2019
8:00 Trap 125/125 Finały TRAP
12.30 SKEET 75/125
Niedziela 28.04.2019
SKEET 125/125 Finały SKEET

  1. UCZESTNICTWO

Osoby posiadające licencję zawodniczą PZSS, kobiety, mężczyźni, juniorki, juniorzy


  1. KLASYFIKACJA

Mistrzostwa Polski Juniorów- indywidualna, zespołowa, wojewódzka, klubowa
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – indywidualna, wojewódzka, klubowa


  1. NAGRODY

za miejsca  1-8 – dyplomy, za miejsca 1-3 – puchary,


  1. ZGŁOSZENIA

termin zgłoszeń do 01.06.2019., [email protected],  zgłoszenia imienne na drukach organizatora zamieszczonych na stronie www.strzelectwozawisza.pl


  1. KOSZTY UCZESTNICTWA

Startowe wg stawek PZSS , płatne w dniu treningowym! Koszty noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy


  1. SPRAWY RÓŻNE

Rezerwacji miejsc noclegowych dokonują uczestnicy, organizator rekomenduje nocleg w hotelu ZAWISZA**

Treningi strzeleckie będą możliwe jedynie po wcześniejszym opłaceniu serii treningowych oraz startowego. Program zawodów może ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszeń.