FPP OPEN

Listy startowe FPP – 18.09.2018

( Listy startowe nie są formularzem zgłoszeniowym, zamieszczone są w celu możliwości weryfikacji przyjętych zgłoszeń)

Finał Pucharu Polski OPEN

Data 21-23.09.2018, Bydgoszcz

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 16.09.2018 i tylko zgłoszenia w tym czasie i na dane zawody będą przyjmowane. Wszystkie zgłoszenia przesłane poza tym terminem nie zostaną przyjęte!

Zgłoszenie należy przesyłać na poniższych drukach w programie EXCEL:

Zgłoszenia FPP OPEN — excel 1997-2003
Zgłoszenia FPP OPEN

na adres: [email protected]

Prosimy o wypełnianie zgłoszeń zgodnie ze wzorem, zwracając uwagę na wielkość liter i formę nazwy klubu (np. ZAWISZA Bydgoszcz, nie CWZS ZAWISZA Bydgoszcz Klub Strzelecki)

2018_09_23-21 Regulamin Finał Pucharu Polski – open