Zawiadomienie o Walnym K-PZSS

Informujemy Delegatów z ramienia Klubu, że Zwyczajne Zebranie Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego odbędzie się 20.06.2022 o godzinie 17:00.

Zawiadomienie o Walnym – KPZSS 2022[8680]

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZSS

25 września w Zegrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które było również okazją do podsumowań. Prezes Klubu Adam Graduszewski odebrał puchar dla najlepszego Klubu w latach 2017-2020. Wygraliśmy także klasyfikację województw, pomimo, że jesteśmy jedynym w województwie klubem szkolącym dzieci i młodzież. Puchar dla najlepszego województwa odebrał Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego Grzegorz Śledziński.
Walne Zebranie Delegatów dokonało wyboru Prezesa i Zarządu PZSS na lata 2021-2024.
Presem PZSS został Andrzej Kijowski.
W skład Zarządu weszli Prezes Klubu Adam Graduszewski oraz Kierownik Klubu Anna Trybuchowicz-Anaszewicz.