Apel do miłośników strzelectwa

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Nasz Klub znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.  W związku z wieloletnimi zaniedbaniami na naszym obiekcie przesłony na osi strzelań pistoletowych 25 m są w bardzo zły stanie i ze względów bezpieczeństwa konieczne było jej zamknięcie. Ponowne dopuszczenie strzelnicy do użytkowania może nastąpić dopiero po wybudowaniu dodatkowej przesłony na całej osi strzelań pistoletowych 25 m.
Sytuacja jest bardzo trudna ze względu na wstrzymanie szkolenia dzieci i młodzieży. Nasi zawodnicy w połowie września wezmą udział w Mistrzostwach Polski , a bez odpowiedniego treningu nie można liczyć na wysoki poziom i pozycje medalowe zawodników.

Szacunkowy koszt budowy przesłony to ok. 55000 zł co stanowi koszt niemożliwy do pokrycia z środków klubu.
Wystąpiliśmy z prośbą o pomoc do Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego ZAWISZA, który zobowiązał się do wsparcia finansowego w wysokości 8000 zł.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jakiekolwiek wsparcie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Od ofert na materiały budowlane w korzystnych cenach po wsparcie finansowe.
Niestety pieniądze odgrywają tu bardzo dużą rolę i liczy się każda kwota.

Osoby chcące wesprzeć nas finansowo prosimy o wpłaty na konto
BANK BZ WBK o/Bydgoszcz nr: 34150013601213600744930000
w tytule przelewu prosimy dopisać „darowizna na remont strzelnicy”.

Członkom stowarzyszenia, którzy jeszcze nie regulowali składki członkowskiej za rok 2015 przypominamy o konieczności dopełnienia tego zobowiązania.

Dotychczas zgromadzone środki m.in. ze składek członkowskich zostaną przeznaczone na wyposażenie magazynu broni i amunicji w szafy pancerne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Rozporządzenie mówi o terminie pięciu lat na dostosowanie magazynu do jego wymogów, lecz w związku z faktem, że nasz Klub nie wypełnił postanowień Rozporządzenia, które weszło w życie w roku 2007, nas pięcioletni okres nie obejmuje.
Koszt tej inwestycji to 45177,9 zł brutto.
W/w przedsięwzięcie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania strzelnicy.

W przypadku pytań, wątpliwości, czy propozycji pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

Z poważaniem

Anna Trybuchowicz-Anaszewicz  
Kierownik Klubu