Na mocy nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 informujemy, że do korzystania ze strzelnicy zostają dopuszczeni wszyscy zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą na 2021 rok wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

W związku z czym zapraszamy członków grupy powszechnej na treningi
za okazaniem aktualnej licencji sportowej na 2021 rok  (wydruk z portalu PZSS,
w wersji elektronicznej z portalu PZSS lub w formie plastikowej).

 

56593616_2231241040293593_1173796587558666240_n